Ωρολόγιο πρόγραμμα 1ου Δημοτικού σχολείου Αναβύσσου

Ημερομηνία

Διαδωστε το

Facebook
Email

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές σας γνωστοποιούμε το Ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Δημοτικού Σχολείου, όπως συντάσσεται με βάση την παρ. 1 κεφ. Α, του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017 (Α’109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (Α΄142), με το άρθρο 79, ν. 4589/2019 (Α΄13 ). 

Σύμφωνα με το οποίο διαμορφώνεται ως εξής :

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

8:00΄- 8:15΄

15΄

Υποδοχή μαθητών

8:15’ – 9:40΄

85΄

1η διδακτική περίοδος (1η ΄ώρα 45΄-2η ώρα 40΄)

9:40΄- 10:00’

20’ 

διάλειμμα 

10:00’ – 11:30’

90’

2η διδακτική περίοδος (3η ώρα 45’ – 4η ώρα 45’)

11:30’ – 11:45’

15’

διάλειμμα

11:45’ – 12:25’

40’

5η διδακτική ώρα 

12:25’ – 12:35’

10’

διάλειμμα

12:35’ – 13:15’

40’

6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15’ – 13:20’

5’

μετάβαση μαθητών ολοημέρου στην αίθουσα 

13:20’ – 14:00’

40’

1η ώρα Ολοήμερου προγράμματος Σίτιση – Χαλάρωση

14:00’ – 14:15’

15’

διάλειμμα

14:15’ – 15:00’

45’

2η ώρα Ολοήμερου Μελέτη – Προετοιμασία  

15:00’ – 15:15’

15’

διάλειμμα

15:15’ -16:00’

15’

3η διδακτική ώρα Ολοήμερου, Επιλογή

  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Περισσοτερα
νεα & ανακοινωσεις